Copycat Starbucks Sous Vide ไข่ขาวและพริกไทยกัดโดยใช้หม้อทันที

Copycat Starbucks Sous Vide ไข่ขาวและพริกไทยกัดโดยใช้หม้อทันทีเป็นหนึ่งในวิธีใหม่ที่ฉันโปรดปรานในการประหยัดเงินและใช้สิ่งที่แปรรูปน้อยลง