Healthy Copycat Pei Wei สูตรแกงกะทิมะพร้าว (แกงกะทิมะพร้าว)

สูตรไก่แกงกะทิ Copycat Thai เป็นแกงเผ็ดไทยทั่วไปที่ Pei Wei เพิ่งตั้งชื่อแฟนซี คล้ายกับสูตรแกงเผ็ดหลายสูตรที่เราทำโดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็กน้อย